De naam DWEG staat voor Dutch Working Equipment Group. Een working equipment group is een groep enthousiastelingen die proberen het helmduiken in ere te houden. Deze term wordt binnen het internationale helmduikwereldje vaak gebruikt als er zich een groep vormt die zich specifiek bezig houdt met het behoud van de werkende helmduikuitrusting. Zo zijn er onder andere WEG’s in the Verenigde Staten en Groot Brittanie.

Er zijn ook Historical Diving Society's. Een HDS heeft over het algemeen een brede doelstlling. Zij organiseren bijvoorbeeld bijeenkomsten, lezingen, boekbeprekingen en beurzen. Veel bestuursleden zijn bijvoorbeeld kenners op het gebied van duikmedische onderzoeken, testduikers, (oud) marineofficieren en dergelijke die vaak over een groot netwerk beschikken. Vaak maakt een WEG deel uit van het netwerk van een HDS.

Ondanks de vraag die vanuit de HDS GB en USA is gekomen is Nederland te klein gebleken om een eigen HDS op te richten. Derhalve hebben een aantal enthousiastelingen in 2001 de Dutch Working Equipment Group opgericht. De oprichters: Kees de Jonge, Raimond Dupont en Bert Dodde zijn destijds gestart met het organiseren van helmduikbijeenkomsten waarbij met de Siebe Gorman duikuitrusting gedoken werd. Dit breidde zich langzaam uit tot bijeenkomsten waarbij andere deelnemers hun eigen helm meebrachten om die aan te sluiten op uitrustingsstukken van anderen. Ondanks dat iemand bijvoorbeeld alleen maar een helm bezat kon er dan toch mee gedoken worden.

Een van de mooiste bijeenkomsten was het duikweekend in Terschelling waarbij met verschillende duikhelmen gedoken werd. Daarnaast werd de duikhelmverzameling in het wrakmuseum werd bezocht. Wij streven ernaar om in de toekomst weer een dergelijk weekend op poten te zetten waarbij actief duiken gecombineerd wordt met gezelligheid en eventueel een bezoek aan een museum. Hieronder volgt een kleine impressie van het duikweekend.

  

 

   

www.dehelmduiker.com 2014